News Archive
2021
2020
2019
Is it art or science?

Article about art and science published in Alem Magazine in Turkey. 

Sanat ve bilimin uyumsuz olduğu düşünülebilir. Sanat, yaratıcılıktan, soyut düşüncelerden açık kurallar dizisinden doğarken; bilim ise mantık, gerçekler ve yapı yasalarına dayanır. Bu iki zıt kutbun birleşimden doğan biyo-sanat, bilimde kullanılan yöntem ve teknoloji ile gerçekleşen performans olarak dikkat çekiyor. Günümüzde yeni tanımlamalara yol açtığı için yaratıcılığın sınırlarını zorlayan biyo-sanat, bilimin salt doğruları ile sanatın uçsuz bucaksız hayal gücünü aynı potada buluşturuyor.